Стефанов, Георги, and Елена Митова. 2021. “Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит ”. Редки болести и лекарства сираци 12 (1), 17-22. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.136.