Црънчева, Радослава, Диана Петрова, Никола Станчев, Мария Станчева, Димитър Стоянов, and Диана Кьосева. 2021. “Целиачна криза – клиничен случай с остро начало на цьолиакия при 39-годишна жена”. Редки болести и лекарства сираци 12 (2), 5-7. https://doi.org/10.36865/2021.v12i2.138.