Костова, Полина, Мария Стаевска, Пенка Переновска, and Гергана Петрова. 2021. “Кожна мастоцитоза в детска възраст: клиничен случай и литературен обзор”. Редки болести и лекарства сираци 12 (2), 8-14. https://doi.org/10.36865/2021.v12i2.139.