Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2021. “Може ли да очакваме централизирано договаряне на достъп до лекарства сираци в ЕС?”. Редки болести и лекарства сираци 12 (3), 3-4. https://doi.org/10.36865/2021.v12i3.143.