Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2022. “Към нов подход при оценка на лекарствата сираци в Германия”. Редки болести и лекарства сираци 12 (4), 3-4. https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.148.