Колева, Рени, Деляна Вълчанова, and Радка Дончева. 2022. “Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 12 (4), 23-26. https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.149.