Ганева, Маргарита. 2022. “Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми”. Редки болести и лекарства сираци 12 (4), 14-19. https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.151.