Ганева, Маргарита. 2022. “Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 13 (1), 28-31. https://doi.org/10.36865/2022.v13i1.154.