Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2022. “Неонаталният скрининг и новите дигитални технологии във фокуса на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци”. Редки болести и лекарства сираци 13 (2), 3-4. https://doi.org/10.36865/2022.v13i2.159.