Петкова, Тихомира, and Нина Мусурлиева. 2022. “Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия”. Редки болести и лекарства сираци 13 (2), 5-10. https://doi.org/10.36865/2022.v13i2.160.