Божков, Антони, Илияна Пачева, Иглика Соткова, Маргарита Панова, Елена Тимова, and Тихомир Тодоров. 2023. “Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане”. Редки болести и лекарства сираци 13 (3-4), 10-13. https://doi.org/10.36865/2022.v13i3-4.168.