Хайвазова, Янна, Анна Петкова, Зорница Миткова, and Мария Камушева. 2023. “Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България”. Редки болести и лекарства сираци 13 (3-4), 18-23. https://doi.org/10.36865/2022.v13i3-4.169.