Андонова, Силвия, Ирена Брадинова, and Алексей Савов. 2023. “Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти”. Редки болести и лекарства сираци 14 (1), 32-38. https://doi.org/10.36865/2023.v14i1.178.