Янева Стайкова, Славяна, Мая Атанасоска, Спасимир Шишиньов, Любомир Балабански, Даниела Мирчева, Ирена Брадинова, and Радослава Въжарова. 2024. “NESCAV синдром: клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 14 (3-4), 3-6. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.187.