Желязков, Константин, and Владимир Андонов. 2024. “Изключително рядък случай на множествени карциноми”. Редки болести и лекарства сираци 14 (3-4), 20-23. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.190.