Пенчев, Пламен, Петър-Преслав Петров, Кирил Иванов, Илко Ильов, Явор Енчев, and Богомил Илиев. 2024. “Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай”. Редки болести и лекарства сираци 14 (3-4), 24-27. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.191.