Митова, Елена, Юлиан Ананиев, and Георги Стефанов. 2024. “Епидемиология на IgA нефропатията”. Редки болести и лекарства сираци 15 (1), 3-11. https://doi.org/10.36865/2024.v15i1.192.