Рачева, Галина. 2024. “Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти”. Редки болести и лекарства сираци 15 (1), 20-24. https://doi.org/10.36865/2024.v15i1.195.