Митева-Катранджиева, Цонка. 2017. “Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести”. Редки болести и лекарства сираци 8 (2), 8-12. https://doi.org/10.36865/2017.v8i2.27.