Митева-Катранджиева, Цонка. 2017. “Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести”. Редки болести и лекарства сираци 8 (2), 13-17. https://doi.org/10.36865/2017.v8i2.28.