Камушева, Мария, Свилен Донев, Миглена Кирилова-Донева, and Генка Петрова. 2017. “Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България”. Редки болести и лекарства сираци 8 (1), 3-6. https://doi.org/10.36865/2017.v8i1.29.