Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2017. “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики”. Редки болести и лекарства сираци 8 (1), 10-26. https://doi.org/10.36865/2017.v8i1.31.