Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2015. “Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване”. Редки болести и лекарства сираци 6 (1), 26-32. https://doi.org/10.36865/2015.v6i1.33.