Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2018. “Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи”. Редки болести и лекарства сираци 9 (2), 3. https://doi.org/10.36865/2018.v9i2.4.