Цветкова, Мария, Людмила Ангелова, Милена Стоянова, Цанка Русева, Мари Хачмериян, Радостина Райнова, and Стоян Бичев. 2016. “Варианти на хромозомни аберации, намерени при деца със специфична и неспецифична клиника на синдром на Даун”. Редки болести и лекарства сираци 7 (4), 12-15. https://doi.org/10.36865/2016.v7i4.41.