Петрова, Гергана, Надежда Янева, Мария Калчева, Антон Алексиев, Румяна Михова, Светлана Атанасова, Цвети Минчева, Атанаска Георгиева, Светлана Атанасова, Таня Стратева, and Алексей Савов. 2016. “Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза”. Редки болести и лекарства сираци 7 (3), 11-16. https://doi.org/10.36865/2016.v7i3.44.