Джамярова, Розина, Елена Енева, Радостина Симеонова, Евелина Попова, Георги Искров, Цонка Митева-Катранджиева, and Румен Стефанов. 2016. “Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група”. Редки болести и лекарства сираци 7 (1), 15-17. https://doi.org/10.36865/2016.v7i1.48.