Митева-Катранджиева, Цонка, and Румен Стефанов. 2016. “Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести”. Редки болести и лекарства сираци 7 (1), 18-22. https://doi.org/10.36865/2016.v7i1.49.