Искров, Георги, Христина Чолакова, Иван Якимов, and Румен Стефанов. 2018. “Достъп до иновативни лекарствени терапии в онкологията – опитът на Фонд за онкологични лекарства във Великобритания”. Редки болести и лекарства сираци 9 (3), 5-9. https://doi.org/10.36865/2018.v9i3.55.