Митева-Катранджиева, Цонка, Румен Стоилов, Рашо Рашков, Анастас Баталов, Владимир Кадинов, Снежанка Горева, Емилия Лацова, and Георги Искров. 2018. “Епидемиология на системния лупус ериматозус в България”. Редки болести и лекарства сираци 9 (3), 18-23. https://doi.org/10.36865/2018.v9i3.58.