Искров, Георги, Галита Дечева, Евелина Попова, Румен Стефанов, and Мануел Посада де ла Паз. 2018. “Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България”. Редки болести и лекарства сираци 9 (2), 8-12. https://doi.org/10.36865/2018.v9i2.6.