Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2018. “Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности”. Редки болести и лекарства сираци 9 (4), 3-4. https://doi.org/10.36865/2018.v9i4.61.