Райчева, Ралица, and Мери Христамян. 2019. “Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания”. Редки болести и лекарства сираци 10 (1), 12-19. https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.65.