Митова, Елена, and Георги Искров. 2019. “Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия”. Редки болести и лекарства сираци 10 (1), 26-30. https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.67.