Камушева, Мария, Силвия Въндева, Атанаска Еленкова, Сабина Захариева, and Генка Петрова. 2019. “Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе”. Редки болести и лекарства сираци 10 (2), 10-17. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.70.