Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2019. “Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики”. Редки болести и лекарства сираци 10 (2), 31-36. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.75.