Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2019. “Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии”. Редки болести и лекарства сираци 10 (3), 27-37. https://doi.org/10.36865/2019.v10i3.83.