Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2019. “Оценка на здравните технологии и определяне на приоритети”. Редки болести и лекарства сираци 10 (3), 17-26. https://doi.org/10.36865/2019.v10i3.84.