Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2020. “Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии”. Редки болести и лекарства сираци 10 (4), 22-30. https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.99.