Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2018) “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики”, Редки болести и лекарства сираци, 9(1), pp. 13-27. doi: 10.36865/2018.v9i1.10.