Райчева, Р. and Стефанов, Р. (2020) “Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии”, Редки болести и лекарства сираци, 10(4), pp. 14-21. doi: 10.36865/2019.v10i4.100.