Иванов, З., Симеонова, Р. and Стефанов, Р. (2020) “Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип”, Редки болести и лекарства сираци, 11(1), pp. 12-15. doi: 10.36865/2020.v11i1.108.