Мермеклиева, Е. (2020) “Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии”, Редки болести и лекарства сираци, 11(3), pp. 9-14. doi: 10.36865/2020.v11i3.116.