Искров, Г. and Стефанов, Р. (2020) “Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно”, Редки болести и лекарства сираци, 11(3), pp. 3-4. doi: 10.36865/2020.v11i3.119.