Първанова, А., Камушева, М. and Димитрова, М. (2020) “Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия”, Редки болести и лекарства сираци, 11(3), pp. 22-31. doi: 10.36865/2020.v11i3.120.