Искров, Г. and Стефанов, Р. (2021) “Редките болести през 2020 г. – какво научихме? ”, Редки болести и лекарства сираци, 11(4), pp. 3-4. doi: 10.36865/2020.v11i4.124.