Станчева, М., Тодорова, А., Тодоров, Т., Атемин, С., Павлова, З., Туртуриков, И., Кадийска, Т., Маринова, Е., Попова, Д. and Аланай, Я. (2021) “Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген”, Редки болести и лекарства сираци, 11(4), pp. 19-23. doi: 10.36865/2020.v11i4.126.