Цолов, Р. and Йорданов, Г. (2021) “Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF”, Редки болести и лекарства сираци, 11(4), pp. 12-15. doi: 10.36865/2020.v11i4.128.