Искров, Г. and Стефанов, Р. (2021) “Икономическо моделиране при оценка на здравните технологии – какво е допустимо и какво има смисъл?”, Редки болести и лекарства сираци, 12(1), pp. 3-4. doi: 10.36865/2021.v12i1.132.