Станчева, М., Масларска, Р., Георгиева, Р., Транг, Х., Бужемла, И., Вера, Л., Бургад, К., Льо Морван, Н. and Капри, И. (2021) “Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена”, Редки болести и лекарства сираци, 12(1), pp. 5-9. doi: 10.36865/2021.v12i1.134.